Валтер Бенямин

 

Съчинения по естетика на медиите

 

 

съставителство Детлев Шьоткер

 

 

ФънТези 2022

 

СЪДЪРЖАНИЕ
ВМЕСТО ВЪВЕ ДЕНИЕ : Гърбавото човече (1934/38) 
I. ПАМЕТ И СПОМЕН :
Към портрета на Пруст (1929) 
Памет и спомен (1932) 
Из малко слово за Пруст, което държах на моя 40-и рожден ден (1932) 
Гърбавото човече (1934) 
За някои теми при Бодлер (1939) 
II. Е ЗИК, ГЛА С, ПИСМЕНОСТ
За езика въобще и за езика на човека (1916) 
Медиумът на рефлексията и изкуството – изкуството като медиум
на рефлексията (1920) 
Словесно и писмено в барока (1928) 
Буквари на сто години (1928) 
Човекът в почерка (1928) 
Техниката на писателя в тринадесет тези (1928) 
Kанцеларски вещи (1928) 
Учение за подобното (1933) 
За миметичната способност (1933) 
Разказвачът (1936) 
III. KНИ ГИ И ЧЕТЕНЕ
№ 13: Книги и леки жени (1928) 
Романи за прислужнички от миналия век (1929)
Техниката на критика в тринадесет тези (1928)
Франсоа Бернуар. Печатар, издател и писател (1929)
Критика на издателския бранш (1930) 
Как да си обясним големите успехи на книги? (1931)
Разопаковам своята библиотека (1931) 
Какво са четяли германците, докато техните класици са писали (1932)
Книги и четива за детето (1933) 
IV. ВЕ СТНИ ЦИ И РЕ КЛАМА
Смазочна станция (1928) 
Заклет одитор на книги (1928) 
Рекламни площи под наем (1928)
Паметник на воин (1928)
Карл Краус (1931) 
Вестникът (1934) 
Авторът като производител (1934)
Писмо от Париж (I): Андре Жид и новият му опонент (1936) 
Париж на Втората империя в творчеството на Бодлер (1938) 
V. ЖИВ ОПИС, ГРА ФИКА, ФОТОГРАФИЯ
За живописта, или знак и белег (1917)
Забравени стари книги за деца (1924)
Един поглед към книгата за деца (1928)
Ново относно цветята (1926)
Сънища кич (1927)
Магазинче за пощенски марки ( 1928)
Кратка история на фотографията (1931)
Императорска панорама (1933)
Дагер или панорамите (1935)
Писмо от Париж (II): Живопис и фотография (1936)
VI. КИНО
Относно състоянието на руското филмово изкуство (1927)
Отговор на Оскар А. Х. Шмиц (1927)
Чаплин (1928, фрагмент)
Ретроспективно за Чаплин (1929) 
Мики Маус (1931, фрагмент)
Произведението на изкуството в епохата на неговата
техническа възпроизводимост (1939, трети вариант) 
Теория на развлечението (1935/36) 
Формулата в диалектическата структура на киното (1935/36)
VII. ТЕЛЕФОН И РАДИО
Разговор с Ернст Шьон (1929)
Студеното сърце (1932)
Театър и радио (1932)
Два вида популяризация (1932)
Телефонът (1933)
На минутата (1934)
VIII. ДРУГИ МЕ ДИИ
За планетариума (1928)
Панаир на храната (1928)
Вход, окичен с венци (1930)
Играчки и игра (1928)
Пътят към успеха в тринадесет тези (1928)
Завръщането на фланьора (1929)


поръчай