ново от Фън Тези

Българо-немската комуникация в бизнес среда

Директната комуникация е комплексен феномен, в който словесният език е само един от поредицата компоненти, които образуват значението. Не по-малко информация се съдържа в езика на тялото – в мимиката и жестовете, както и в културните модели на поведение. За безпроблемното общуване е необходимо правилно разчитане както на вербалните, така и на невербалните послания, зад които стоят „културните споразумения“ на обществото.

Каталог

при поръчка над  две книги безплатна  доставка до офис на Еконт