e-mail: funtasy@abv.bg


Издателска къща Фънтези ви очаква на:

http://www.facebook.com/ikfuntasy
телефон: 02/983 56 72
гр. София, ул. Св. св. Кирил и Методий No 88, вх. Б
Управител: Божура Ангелова
email: boj.angelova@gmail.com
ENG