Бизнес етикет
на български и немски език
Курсът по бизнес етикет ще подобри вашите умения в деловото общуване. Познаването на правилата на поведение е предпоставка за  постигане на професионалните цели. Още...

Бизнес комуникация
Курсът по бизнес комуникация ще задълбочи вашите знания по немски език и ще подобри комуникативните ви възможности.  Още...
Икономически немски
Курсът по икономически немски е подходящ за хора, които използват немски език на работното си място. При обучението се тренира още...
Професионално телефониране
Тренировъчна програма от 40 учебни часа, която ще подобри комуникативните умения на служителите в професионална среда. Още...
Водене на преговори
Тренировъчна програма на ot 40 учебни часа за успешно водене на преговори. Постигането на поставените бизнес цели е резултат от внимателна подготовка, анализ още...