Бизнес комуникация
на немски език

Курсът по бизнес комуникация ще задълбочи вашите знания по немски език и ще подобри комуникативните ви възможности.  Той е надграждащ и предполага владеене на езика (на ниво В1 по общата езикова рамка на ЕС). Целите на курса са: първо, да разшири езиковите познания и комуникативни умения, като въвежда и тренира специални понятия от областта на икономиката; второ, да въведе и запознае обучаващите се с утвърдените норми на поведение и очаквани реакции в делова среда. Курсът разглежда и анализира типични ситуации от професионалния живот, които са свързани с владеенето на обща и специална терминология, които развиват определени речеви стратегии и съответните езикови средства. Основна задача на курса е изясняването, разработването, проверката и задълбочаването на необходимите специални и езикови знания. Неотменима задача е преподаването и тренирането на комуникативните умения, необходими за тези типични бизнес ситуации.
Курсът обхваща следни теми:

Курсът е подходящ за фирмено обучение и се предлага  в два варианта: разширен (100 академични часа) и съкратен (40 академични часа). Проверете дали вашето ниво на немски език е подходящо за курса ТУК...