ФРАНСОАЗ ШОЕ

 

АЛЕГОРИЯТА
ЗА АРХИТЕКТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

 

 

 

Превод от френски
Анна Маркова
Емануела Чичова

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Паметник и исторически паметник ………………………………. 9
Глава I: Хуманистите и античният паметник ……………….. 28
Класическо гръцко изкуство и антична humanitas ………………… 29
Антични останки и средновековна humanitas …………………………31
Завръщане към Античността през куатроченто …………………….. 40
Глава II: Времето на антикварите. Материализирани
паметници и образни паметници …………………………………… 55
Национални старини ……………………………………………………………. 59
Готика ………………………………………………………………………………… 62
Изобразеният паметник ……………………………………………………….. 66
Просвещението …………………………………………………………………… 74
Реална консервация и иконографска консервация ………………… 79
Глава III: Френската революция ………………………………………. 83
Класифициране на наследството ………………………………………….. 85
Вандализъм и съхранение: тълкувания и странични ефекти ….. 90
Стойности …………………………………………………………………………… 98
Глава IV: Утвърждаването на историческия паметник. 1820–1960 г. ….. 103
Понятието исторически паметник самò по себе си ……………… 106
Познавателна стойност и художествена стойност ……………….. 106
Романтизмът като подготвителна фаза – живописност, усещане за изоставеност и култ към изкуството …………. 108
Индустриалната революция: границата на непоправимото …… 111
Стойност като почит ………………………………………………………… 114
Практики в законодателството и реставрацията ………………….. 117
Произход на френското законодателство за историческите паметници ………… 119
Реставрацията като дисциплина …………………………………………. 122
Неразрешимите дилеми на реставрацията: Ръскин или Виоле-льо-Дюк ……….. 125
Франция и Англия ……………………………………………………………… 129
Синтези …………………………………………………………………………….. 132
Отвъд идеите на Ръскин и Виоле-льо-Дюк – Камило Бойто …. 133
Значимият принос на Алоис Ригл ………………………………………. 136
Глава V: Изобретяването на градското наследство …….. 142
Мемориалният образ ………………………………………………………….. 146
Историческият образ и неговата пропедевтична роля ………….. 148
Историческият образ и музейната му роля ………………………….. 156
Историйният образ ………………………………………. 159
Глава VI: Историческото наследство в епохата на културната индустрия ……….. 166
От култ към индустрия ………………………………………………………. 167
Оценностяване ………………………………………………………………….. 172
Интегриране в съвременния живот …………………………………….. 179
Нежелани ефекти ………………………………………………………………..187
Стратегическо съхранение …………………………………………………. 193
Умението да градим ……………………………………………………………. 198
Огледалото на културно историческото наследство и
нарцистичното поведение ………………………………………………….. 199
Истинските предизвикателства на синдрома на
културно-историческото наследство …………………………………… 207
Надмогването на нарцисизма и обезвреденото огледало на
наследството ……………………………………………………………………… 212
Бележки ……………………………………………………………………………. 219
Приложение ……………………………………………………………………… 281
Използвани илюстрации …………………………………………………….. 284
Цитирани трудове и статии …………………………………………….. 286
Показалец на имената ……………………………………………………….. 298


поръчай