ново от Фън Тези


вижте повече

„Алегорията
за архитектурното наследство” на френската авторка Франсоаз Шое е цялостна
концепция за предизвикателствата, свързани с културното наследство.

Френската авторка Франсоаз
Шое, носител на Големите национални награди за книга за архитектура (1981, 2007
г.) и за културно наследство (1995 г.) във Франция, е виден университетски учен
и специалист по история и теория на градоустройството и архитектурата. Книгата
анализира големия интерес и значение на архитектурното наследство и проследява
зараждането и развитието на концепцията за културно-историческите паметници в
период от над пет века – хуманизма, XVII и XVIII в. на ерудитите и антикварите,
Френската революция, Романтизма и индустриалната революция през XIX, XX век с
развитието на културната индустрия. Разгледани са добри национални и
международни практики в областта на законодателството за закрила на
културно-историческите паметници, тяхната консервация и реставрация,
управлението на градското историческо наследство, както и подходи за тяхното
предоставяне за потребление като културен продукт. Шое счита, че валоризацията
на културното наследство може да се случва и чрез новите инфраструктури, чрез мрежите,
„нещо напълно постижимо в зората на XXI век“.
Българският превод и научния
апарат на книгата „Алегорията за архитектурното наследство” на Франсоаз Шое се
реализира от екип университетски преподаватели, преводачи и архитект

Каталог

при поръчка над  две книги безплатна  доставка до офис на Еконт

cover choay bg front small

Benqmin - корица front small

Gendov Cover front

cover helle schwerkraft_page-0001 - Copy

cover dissertacia_front

верб

IMG_0004

ад

IMG

rumjan

peepy

oskarite

IMG_0003

IMG_0002

IMG_0001

IMG

front_cover

demoni

cover_poschmann

cover_bg walser

cover front

avramov

ярост cover final_pages-to-jpg-1


Previous
Next

вижте повече